Laboratoriniai tyrimai juridiniams asmenims

Taip pat laboratorijoje yra atliekami ir specialieji tyrimai, skirti sužinoti geriamojo vandens ir nuotekų sudėtį pagal nuotekų tvarkymo reglamentą, paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentą ir kitus galiojančius teisės aktus. Pagrindiniai geriamojo vandens kokybės reikalavimai nurodo, kad jis būtų atitinkamos cheminės sudėties, o komponentės neviršytų didžiausių leidžiamų ribinių verčių. Dėl kenksmingo poveikio žmogaus organizmui nitratų ir nitritų kiekis vandenyje, skirtame maistui gaminti, yra griežtai ribojamas, kad būtų išvengta kvėpavimo ir širdies, kraujagyslių sistemos, onkologinių ir kt. susirgimų rizikos. Toks vanduo neturi specifinio skonio, spalvos ar kvapo, teršalai nepašalinami nei vandenį virinant, nei filtruojant buitiniais vandens filtrais. Sužinoti, koks vanduo bėga iš privačių gręžinių, koks semiamas iš šulinių ar šaltinių, galima tik ištyrus vandens mėginius laboratorijoje.