Vandens valymo procesų kontrolės priemonių kūrimas ir diegimas

Mūsų Gaminant elektronikos komponentus, perdirbant elektronikos atliekas, galvanizuojant paviršius, apdirbant metalus ar vykdant kitas veiklas, kuriose vanduo kontaktuoja su įv. metaliniais paviršiais, dažnai susidaro sunkiaisiais metalais užterštos nuotekos, kurias būtina valyti prieš išleidžiant į nuotakyną ar gamtinę aplinką. Neretai tokiose nuotekose aptinkamos sunkiųjų metalų, pvz., cinko, vario, nikelio, koncentracijos kinta dešimčių mg/L ribose. Sunkiųjų metalų šalinimui rekomenduojame tradicines koaguliacijos/flokuliacijos sistemas, geležies ir aliuminio koaguliantus, bei katijoninus/anijoninus flokuliantus. Išskirtiniais atvejais siūlome nuotekų ozonavimo ir elektrokoaguliacijos sprendimus. Naudojant pastarąsias sistemas sumažėja susidarančio sunkiaisias metalais užteršto dumblo kiekis, o pats valymo procesas tampa lankstesnis ir mažiau reiklus priežiūrai. Diegiamų įrenginių našumas įvairus ir priklauso nuo kliento pageidavimų: nuo 100 Litrų iki 15 m3 per valandą. kiekvienas įrenginys kuriamas individualiai išstudijavus kliento poreikius. Kiekvienam jų projektuojame ir programuojame specialiai skirtus algoritmus taikydami pasaulyje naudojamą labiausiai pasiteisinusią praktiką bei standartus. Kiekvienas sensorius,siurblys ar kita sistemos dedamoji dalis įtraukiama į kompiuterio valdomą vientisą sistemą.