Kombinuoti pažangiosios oksidacijos sprendimai

HAOP; HAOP+UV+Peroxide; O3 + UV + catalysis + H2O2. Įmonė vykdo mokslinius tiriamuosius projektus, skirtus pažangiosios oksidacijos procesų tobulinimui ir pritaikymui užteršto vandens valymui. Siekiama sukurti produktus, kurie būtų efektyvesni už šiuo metu rinkoje esančius, gebėtų nukenksminti probleminius vandens teršalus. Ozono naudojimas vandens valymo ir gerinimo technologijose vis populiarėja, tačiau papildomų priemonių pasitelkimas, tokių kaip katalizatoriai, UV spinduliuotė, peroksidas – sumažintų elektros energijos sąnaudas, bei papildomai pakeltų efektyvumą.

Pulp and paper industry
Pharmaceutical industry
Food industry
Oil industry
Textile industry
Municipal water supply
Chemical industry
Electric supply
Metallurgic industry
Electronics industry
Fertilizer industry
Glass-making industry
Agriculture industry
Fish farms
Plastics industry
Rubber industry
Wood industry
Cosmetics industry
Meat processing industry
Furniture industry
Dyestuffs industry
Dairy industry
Flow rate, m3/h 0.1 – 200
Inlet water TOC < 100 mgC/L
TOC removal efficiency, % 56 – 99 %
Micropollutants, phthalates removal efficiency, % 88 – 99 %
Disinfection efficiency >5 Log reduction
Color removal, % <1 NTU
Metal removal, % 74 – 97 %