Laboratoriniai tyrimai fiziniams asmenims

Vandens tyrimai | Yaquatec „Yaquatec” laboratorijos veikla apima cheminę vandens analizę, kuri gali būti vykdoma iš skirtingų šaltinių: geriamojo vandens iš artezinių gręžinių, komunalinio vandentiekio, kastinių ir šachtinių šulinių bei nuotekų. Vykdydama savo veiklą, laboratorija vadovaujasi LST EN ISO 17025:2007 standartu, HN 24:2017, turi reikiamą matavimo priemonių ir laboratorinės įrangos bazę, kuri reikalinga vandens mėginių paėmimui ir kokybiškų cheminių vandens tyrimų atlikimui. „Yaquatec” laboratorija atlieka standartinius vandens tyrimus, kurių metu nustatomas vandens pH, nitritų ir nitratų kiekis, geležies, mangano ir bendrojo kietumo kiekiais vandenyje.