Geležies šalinimas FeROX

Mūsų siūlomi vandens įrenginiai pasižymi itin dideliu efektyumu, kadangi kaip geležies oksidatorius yra naudojamas ozonas. Naudojant ozoną nėra reikalingos papildomos, dažnai netgi pavojingą poveikį žmogaus sveikatai ir aplinkai sukeliančios cheminės medžiagos. Dėl to sumažėja įrenginių eksploatacinės sąnaudos, nereikalingas specialus ir dažnai gana komplikuotas techninis aptarnavimas, sutrumpėja aptarnavimui skirtas laikas, o valymo sistemą automatizavus, vartotojas be specialių žinių gali pats eksploatuoti įrenginį.

Ozonuojant geriamąjį vandenį kartu su neorganiniais teršalais gali būti lengvai šalinami ir organiniai junginiai, tokie kaip huminės rūgštys, antibiotikų ir pesticidų likučiai, dažikliai. Sistemoje apdorotas vanduo bus tiekiamas į specialų slėginį filtrą, kuriame filtruojančioji įkrova bus periodiškai praplaunama ir regeneruojama, taip sumažinant galimą pačios įkrovos pakeitimą nauja. Sistemos darbo režimai (nugeležinimas/slėginio filtro praplovimas) bus pilnai automatizuoti, todėl tai leis efektyviai valdyti valymo proceso parametrus taip stipriai sumažinant aptarnavimo kaštus reikalingus prižiūrėti patį įrenginį. Sukurtu įrenginiu numatoma pasiekti itin žemą likutinės geležies koncentraciją išvalytame vandenyje – <0,05 mg/l

Pulp and paper industry
Pharmaceutical industry
Food industry
Oil industry
Textile industry
Municipal water supply
Chemical industry
Electric supply
Metallurgic industry
Electronics industry
Fertilizer industry
Glass-making industry
Agriculture industry
Fish farms
Plastics industry
Rubber industry
Wood industry
Cosmetics industry
Meat processing industry
Furniture industry
Dyestuffs industry
Dairy industry
Flow rate, m3/h 0.1 – 200
Inlet water TOC < 100 mgC/L
TOC removal efficiency, % 56 – 99 %
Micropollutants, phthalates removal efficiency, % 88 – 99 %
Disinfection efficiency >5 Log reduction
Color removal, % <1 NTU
Metal removal, % 74 – 97 %